top of page

Privacy statement

 

1. Introductie

ONYX Sports respecteert de persoonlijke gegevens van haar klanten. Bij de uitvoering van onze activiteiten heeft de bescherming van persoonsgegevens dan ook de hoogste prioriteit. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken is vastgelegd conform de AVG.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ONYX Sports, gevestigd te Bergambacht.
 

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een persoon.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent, als je informatie bij ons opvraagt of als je contact met ons hebt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres of het IP-adres van je computer. Het gaat om alle gegevens die herleidbaar zijn naar jou.

Ben je zzp'er of heb je een eenmanszaak, of maatschap? Dan word je ook gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over jou vertellen.
 

3. Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we dat doen. Voor deze doelen geldt dat verstrekking en verwerking van je persoonsgegevens verplicht zijn omdat we je anders niet kunnen inschrijven of het onderwijs kunnen leveren dat we beloven en bij inschrijving met je overeengekomen zijn. Deze verplichting geldt natuurlijk niet voor doelen waarvoor we je apart om toestemming vragen.

 

A. Personal Training of Group Training

 

Om goede sportlessen te kunnen bieden die afgestemd zijn op jou als deelnemer, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens. Denk hierbij aan informatie over je gezondheid, conditie en eventuele blessures of allergieën. Wij doen dit om jou optimaal te kunnen begeleiden en adviseren bij het sporten.
 

Uitwisseling van gegevens

Jouw gegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming nooit uitgewisseld of verstrekt aan derde partijen tenzij er sprake is van het uitblijven van betalingen. In dat geval kunnen jouw gegevens overgedragen worden aan bijvoorbeeld een incasso bureau.
 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wanneer je overeenkomst met ONYX Sport is beëindigd, verwijderen wij alle gegevens die te maken hebben met jouw gezondheid, conditie en eventuele blessures of allergieën.

 

B. Administratie verzorgen

 

Als je klant bij ons wordt verzamelen en verwerken we gegevens die administratief van aard zijn. Dat zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens en betaalgegevens. Hieronder lichten we dit toe.
 

Aanmelden

Als je je bij ons aanmeldt, leggen we persoonsgegevens vast en verwerken we die ook. Denk daarbij aan NAW-gegevens, je telefoonnummer en e-mail adres en betaalgegevens zoals je IBAN bankrekening nummer. Als je bijvoorbeeld verhuist en de nieuwe gegevens aan ons doorgeeft dan zullen we je adresgegevens muteren.

Gedurende je overeenkomst met ONYX Sports kunnen er ook persoonsgegevens toegevoegd worden, bijvoorbeeld door de contacten die we met elkaar hebben. Zo maken we een notitie als je contact met ons hebt. Ook leggen we de correspondentie die je van ons ontvangt of die je ons stuurt vast.

We doen dit om jou als klant goed te kunnen bedienen oftewel: om de overeenkomst die we met je gesloten hebben goed te kunnen uitvoeren.
 

Facturatie

Als je klant bij ons bent ontvang je facturen en houden we bij of en wanneer je deze betaald hebt. En mocht na vele herinneringen betaling uitblijven, dan zullen we een aantal persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, zoals een incassobureau om alsnog de betaling te regelen.

We doen dit omdat je, wanneer je klant bij ons wordt, zult moeten betalen voor de producten en diensten die wij leveren. Het is een noodzakelijk deel van de overeenkomst die we met elkaar gesloten hebben.
 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens voor (financieel-) administratieve doeleinden maximaal 7 jaar en voor openstaande vorderingen maximaal 5 jaar na de laatst verstuurde aanmaning. Indien een rechter uitspraak heeft gedaan (vonnis) op een openstaande vordering, dan bewaren we je gegevens 20 jaar.


C. Marketingactiviteiten uitvoeren

We informeren je graag gericht over ONYX Sports, ons assortiment of eventuele acties. Dit doen we via e-mail, telefoon, post of Chat. 

Voor dit doel verzamelen we persoonsgegevens van je. Dat doen we bij het aanvragen van informatie of een offerte. Zo kun je persoonsgegevens bij ons achterlaten als privé persoon maar ook als bedrijf of contactpersoon van een bedrijf.
 

Toestemming voor gebruik

Bij het aanvragen van informatiemateriaal of het doen van een test vragen we aan je of we je persoonsgegevens voor bovenstaand doel mogen gebruiken. Je toestemming kun je te allen tijde weer intrekken.
 

Welke gegevens verwerken we?

We verwerken je voornaam, achternaam, geslacht, e-mail adres, telefoonnummer, postcode, adres, woonplaats en land. Als je namens een bedrijf informatie bij ons opvraagt verwerken we ook de naam van het bedrijf waar je werkt.
 

Marketing via social media

We kunnen je gegevens gebruiken om o.a. op jou afgestemde advertenties te tonen op social media zoals Facebook of Instagram. Of om deze juist niet te tonen wanneer je al vergelijkbare advertenties hebt ontvangen.
 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Na het doen van een (nieuwe) aanvraag zullen we je persoonsgegevens voor marketing doeleinden maximaal 5 jaar bewaren.

 

4. Je privacyrechten

Je gegevens zijn van jou en daarom heb je een flink aantal rechten. Zo heb je het recht ons bijvoorbeeld te vragen je adresgegevens te wijzigen. Hieronder zie je welke rechten je hebt met een verwijzing naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor een toelichting.

  1. Recht op inzage

  2. Recht op rectificatie en aanvulling

  3. Recht op een menselijke blik

  4. Recht op beperking van de verwerking

  5. Recht op data portabiliteit

  6. Recht op vergetelheid

  7. Recht van bezwaar
     

Uitoefenen van je rechten

Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen kun je schriftelijk contact opnemen met onyx Sports via info@onyx-sports.nl.

Je zult van ons een ontvangstbevestiging ontvangen waarna we het verzoek in behandeling zullen nemen. Je kunt alleen een verzoek indienen voor jezelf. Verzoeken van derden worden niet in behandeling genomen (je kunt dus niet voor een ander om bijvoorbeeld inzage vragen).
 

Onze reactie

Uiterlijk één maand na ontvangst van je verzoek zul je van ons een reactie ontvangen. Mocht het verzoek erg complex zijn, dan kan het voorkomen dat we op dat moment nog geen (compleet) antwoord voor je hebben. We zullen je dan laten weten dat het langer gaat duren. In elk geval ontvang je binnen 3 maanden onze definitieve reactie. Mocht je het niet eens zijn met onze reactie, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page